Nordic String Quartet

(Scroll down for english)

Nordic String Quartet blev dannet i 2013 og består af fire, unge strygere: Heiðrun Petersen (FO), Mads Haugsted Hansen (DK), Daniel Eklund (SE) og Lea Emilie Brøndal (DK).

På få år har kvartetten allerede markeret sig på den skandinaviske musikscene. De har optrådt både inden og uden for Skandinaviens grænser, og har efterhånden samarbejdet med en række internationalt anerkendte musikere, heriblandt Boris Berman, Sergej Osokin, Anthony Newman, Mats Lidström og Michala Petri.

I 2014 blev de optaget som ensemble ved Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Solistklasse, hvor de har studeret hos professor Tim Frederiksen.

I efteråret 2016 påbegyndte kvartetten et indspilningsprojekt af Pelle Gudmundsen-Holmgreens samlede strygekvartetter i samarbejde med pladeselskabet Dacapo. Den første CD med strygekvartetterne 1-6 får release d. 19. februar 2019 kl. 19.30 i Østerbro Koncertforening (www.koncertforening.dk). Ligeledes er strygekvartetter af Peter Heise og Nancy Dalberg sat i støbeskeen, og forventes udgivet næste år.

Sammen med Messian Quartet Copenhagen, Trio Amerise og Dahlia String Trio har Nordic String Quartet været med til at drive Østerbro Koncertforening siden 2016. En anderledes musikforening, der bygger bro mellem forskellige kammermusikalske konstellationer, og som hele tiden bestræber sig på at formidle musikalske oplevelser i øjenhøjde med publikum.

Nordic String Quartet har en særlig forkærlighed for Nordens komponister, og det er ualmindeligt at finde en koncert, hvor de ikke har sat et nordisk værk på programmet. Ikke blot de ældre, verdensberømte komponister, såsom Grieg og Sibelius, bor i deres bankende kvartethjerter, men også nulevende, upcoming komponister, såsom Martin Stauning og Andrea Tarrodi, har gæstet kvartettens øvelokale. Det betyder ikke, at kvartetten ikke nyder at dykke ned i tyske Beethoven, russiske Shostakovich og franske Ravels fantastiske musik – nej, som nordisk kvartet føler de sig blot særligt forpligtet til at formidle al det nordiske kvartet-guld, vi har heroppe.

Nordic String Quartet er modtager af Odd Fellow Logernes Musikpris, Léonie Sonnings Talentpris og Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Legat.

Nordic String Quartet

The Nordic String Quartet was formed in 2013 and consists of  Heiðrun Petersen (Faroe Islands), Mads Haugsted Hansen (Denmark), Daniel Eklund (Sweden) and Lea Emilie Brøndal (Denmark).

In a few years, the quartet has already made its mark on the Scandinavian music scene. They have performed both inside and outside Scandinavia's borders, and have collaborated with a number of internationally renowned musicians, including Boris Berman, Sergei Osokin, Anthony Newman, Mats Lidström and Michala Petri.

In 2014, they were admitted as an ensemble at the Royal Danish Academy of Music's soloist class, where they studied with Professor Tim Frederiksen.

In the autumn of 2016, the quartet started a recording project with Pelle Gudmundsen-Holmgreen's complete string quartets in collaboration with the record company Dacapo. The first CD with string quartets 1-6 will be released on February 19, 2019 at. 19.30 in Østerbro Concert Association (www.koncertforening.dk). Also, string quartets by Peter Heise and Nancy Dalberg are in the pipeline, and are expected to be released next year.

Together with the Messian Quartet Copenhagen, Trio Amerise and Dahlia String Trio, the Nordic String Quartet has been involved in running the Østerbro Concert Association since 2016. An unusual music association that bridges the various chamber music constellations, and which constantly strives to convey musical experiences in eye level with the audience.

The Nordic String Quartet has a special love for the Nordic composers, and it is uncommon to find a concert where they have not put a Nordic work on the program. Not only the older, world-famous composers, such as Grieg and Sibelius, live in their beating quartet hearts, but living, upcoming composers such as Martin Stauning and Andrea Tarrodi have also visited the Quartet rehearsal room. It does not mean that the quartet does not enjoy diving into German Beethoven, Russian Shostakovich and French Ravel's fantastic music - no, as the Nordic quartet, they just feel particularly obliged to convey all the Nordic quartet gold we have up here.

Nordic String Quartet is the recipient of Odd Fellow Logernes Music Prize, Léonie Sonning's Talent Prize and Carl Nielsen and Anne Marie Carl Nielsen's Grant.